DAAD este reprezentat în România prin lectorate în cele mai importante centre universitare din țară. Începând cu 2002 funcționează în București și Centrul de Informare.

Activitatea Centrului de Informare include în mod special:

  • Informare și consiliere privind oportunități de studiu și cercetare în Germania
  • Informare și consiliere privind oportunități de finanțare
  • Organizarea și implementarea procesului de selecție în cazul burselor DAAD
  • Sprijinirea foștilor bursieri (Alumni DAAD)
  • Reprezentarea universităților germane la diverse târguri educaționale
  • Facilitarea cooperărilor dintre universitățile române și germane, prin consultanță în domeniul cooperării universitare
  • Promovarea studiilor în limba germană și a germanisticii din cadrul universităților din România
  • Cooperarea cu lectorii DAAD din România.

Consilierea din cadrul Centrului de Informare este oferită cu bună credință, în urma unui proces amplu de documentare. Nu se poate oferi însă nici o garanție privind exactitatea informaților furnizate.

Program cu publicul:

Luni:  orele 13.00 – 16.30
Marți: orele 13.00 – 16.30
Joi:    orele 13.00 – 16.30

Echipa noastră

Michael Jaumann
Director, Centrul de Informare DAAD București
jaumanndaad.ro

Annemarie Pahom
Programe de studiu și burse, proiecte DAAD, organizare birou
pahomdaad.ro

Raluca-Andreea Șolea
Programe de studiu și burse, proiecte DAAD, organizare birou
soleadaad.ro

 

În plus, în România își desfășoară activitatea și opt lectori precum și doi asistenți de limbă. Pentru informații suplimentare consultați: Lectorate și Asistențe de Limbă DAAD