Pe această pagină găsiți informații și sfaturi pentru o candidatură de succes.

!!! Informațiile de pe această pagină se află în proces de actualizare.

Formulare/ Liste de verificare

!!! Informațiile de pe această pagină se află în proces de actualizare.

Liste de verificare pentru un dosar de candidatură complet

Liste de verificare cu documentele necesare alcătuirii dosarelor de candidatură pentru programele de burse DAAD 2020/2021!

Atenție:

Pentru depunerea candidaturii la programele de burse DAAD 2020/2021, toți candidații trebuie să utilizeze Portalul DAAD.

Cursuri de vară - limbă și civilizație: Descarcă: Checklist: Cursuri universitare de vară în Germania pentru studenți și absolvenți străini (pdf, 344,91 KB) 

Master: Descarcă: Ckecklist: Bursă de studiu pentru absolvenții tuturor disciplinelor (pdf, 359,66 KB)  

Atenție: pentru informații referitoare la portofolii, candidații din domeniile artistice/arhitectură trebuie să consulte informațiile specifice, fie pe pagina programului de burse respectiv, fie la www.daad.de/extrainfo (în limba engleză)!

Scrisorile de recomandare, în cazul în care se cere, trebuie generate în Portalul DAAD!

Scrisoarea de recomandare trebuie completată pe un formular-tip, generat de portal, parcurgând pașii: "Personal funding" => Application => "Request references". Imprimați formularul și rugați un cadru didactic universitar de specialitate să îl completeze. Din motive de confidențialitate recomandarea trebuie atașată dosarului într-un plic sigilat cu semnătura cadrului universitar.

Teste de limbă onSET

!!! Informațiile de pe această pagină se află în proces de actualizare.

Informații referitoare la testele de limbă onSET găsiți aici 

Informații referitoare la atestatele de limbă pentru o bursă DAAD

!!! Informațiile de pe această pagină se află în proces de actualizare.

Pentru admiterea la universitate în Germania, aveți nevoie de un certificat de limbă recunoscut. Atestatul de limbă trebuie să ofere informații despre nivelul de limbă din momentul depunerii dosarului de admitere!

Aici găsiți Informații referitoare la atestatele de limbă pentru o bursă DAAD (pdf, 338,60 KB)

Informații suplimentare referitoare la acceptul de îndrumare/ invitația cadrului didactic din Germania

Candidații la o bursă de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători (de scurtă durată, de un an, doctorat cu dublă coordonare/ cotutelă), un stagiu de cercetare pentru cadre didactice respectiv la o bursă de reinvitare a foștilor bursieri, au nevoie de un accept de îndrumare/ invitație din partea unui cadru didactic universitar din Germania (vezi “Documentele care trebuie încărcate în portal”)

Câteva sugestii în acest sens găsiți în Informații suplimentare referitoare la acceptul de îndrumare/invitația cadrului didactic din Germania (pdf, 262,82 KB)

Sugestii pentru redactarea unei scrisoari de intenție sau a unui proiect de cercetare

La dosarul de candidatură pentru o bursă DAAD este de regulă necesară și o scrisoare de intenție sau un proiect de cercetare. Pagina www.daad.de vă oferă  câteva sfaturi despre redactarea acestora:

FAQ referitoare la bursele DAAD

Întrebări și răspunsuri legate de programele de burse își găsesc răspunsul în indicațiile date de www.daad.de mai jos: